img 65412584

Το τεχνικό γραφείο Παπαγγέλης Αντώνης και Συνεργάτες, χάρη στην εμπειρία, την γνώση και εξειδίκευση του αντικειμένου καθώς και την συμβολή εξωτερικών τεχνικών με τους οποίους συνεργάζεται, βρίσκεται στην ευχερή θέση να παρέχει την απαραίτητη ποιότητα και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το τεχνικό γραφείο.

Έκδοση Οικοδομικών αδειών – Αδειών Δόμησης

Για την κατασκευή νέου κτιρίου καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ικανή να επηρεάσει την ταυτότητα ενός κτιρίου είναι απαραίτητη η έκδοση Οικοδομικής Άδειας.  Η έκδοση της προκύπτει μέσα από δύο στάδια. Το πρώτο είναι αυτό της έγκρισης Άδειας Δόμησης κατά το οποίο υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα τοπογραφικά διαγράμματα που απεικονίζουν ακριβώς την νέα κατασκευή. Με την έγκριση της δόμησης ακολουθεί  η τελική φάση της έκδοσης της Άδειας όπου κατατίθενται όλες οι μηχανολογικές μελέτες και τα πλάνα αποπληρωμής του έργου.

Από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη έως και την έκδοση της άδειας, το γραφείο μας είναι σε θέση να καλύψει κάθε σας απορία και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια.

Τακτοποίηση – νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Στις μέρες μας, η ρύθμιση αυθαιρεσιών σε υφιστάμενα κτίρια είναι πολύ συχνό φαινόμενο και κρίνεται αναγκαία η άμεση επίλυση του προβλήματος, καθώς για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου θα πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση Μηχανικού που να πιστοποιεί την νόμιμη υπόσταση του κτιρίου.

Τηρώντας πάντα το πλαίσιο εφαρμογής της κείμενη νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας.

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ορίζει την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ένα ακίνητο σε σχέση με τις ενεργειακές απώλειες που εμφανίζει καθώς και την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται για την παροχή θέρμανσης/ψύξης εντός του κτιρίου. Μέσα από λεπτομερή αυτοψία του ακινήτου σας και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση του μπορούμε να εκδώσουμε το αντίστοιχο Πιστοποιητικό και επιπλέον να σας ενημερώσουμε για όλες τις δυνατές επιλογές ενεργειακής αναβάθμισης του.

Παροχή Τοπογραφικών υπηρεσιών (Τοπογραφικά Διαγράμματα)

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας ως εφόδια την γνώση, την εμπειρία και σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό παρέχει μία σειρά από απαραίτητες τοπογραφικές υπηρεσίες για την εκπόνηση ενός έργου υποδομής. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές καθώς και για άλλου τομείς
  • Οριοθετήσεις αιγιαλού – παραλίας
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων
  • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών

Έκδοση Αδειών λειτουργίας Επαγγελματικών Χώρων

Δεν είναι λίγοι οι επαγγελματικοί χώροι που απαιτούν την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας ώστε να εναρμονίζονται με την υπάρχουσα νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση τα πρόστιμα είναι τεράστια και ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσουν σε οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων το γραφείο μας πραγματοποιεί επίσκεψη στον χώρο σας για τον έλεγχο της καταλληλότητας του και συλλέγοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σας εγγυάται την έκδοση της ειδικής άδειας.

Πιστοποιητικά Καταλυμάτων

Για τα τουριστικά καταλύματα το Υπουργείο Τουρισμού έχει θεσμοθετήσει μία νέα αναβαθμισμένη κατάταξη σε κατηγορίες  από 1 – 5 κλειδιά. Το τεχνικό μας γραφείο σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάταξης του καταλύματος σας και επιπρόσθετα να σας προσφέρει κατάλληλες συμβουλές για ενδεχόμενη αναβάθμιση της κατηγορίας του.

Close Menu